Οδηγίες για το Skype για Επιχειρήσεις

Στο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες & οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων και άμεσων μηνυμάτων Skype για Επιχειρήσεις που χρησιμοποιεί το Ε.Α.Π.