Παρουσίαση για την ενότητα "Κοινότητα και Συνεργατική Μάθηση"

Related image Στη σύντομη αυτή παρουσίαση θα γνωρίσετε τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της συνεργατικής μάθησης και την αξία της κοινότητας στην υποστήριξη των σπουδών σας. 

ΒΙΝΤΕΟ 1. Συνεργασία φοιτητών κατά τη διάρκεια των εργασιών

Σε αυτό το βίντεο θα ενημερωθείτε  κατά πόσο είναι εφικτή και αποδεκτή η συνεργασία σας κατά τη συγγραφή των εργασιών σας.

Συζητούν: Σοφία Παπαδημητρίου & Γκέλυ Μανούσου

Διάρκεια: 2.34

ΒΙΝΤΕΟ 2. ΟΣΣ – Η σημασία και ο ρόλος τους

Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να ενημερωθείτε για τη σημασία και το ρόλο των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) τόσο σε δια ζώσης, όσο και σε ηλεκτρονικά τμήματα. Θα πληροφορηθείτε για το ρόλο του διδάσκοντα στις ΟΣΣ αλλά και για τη σημασία της συνεργασίας φοιτητών και διδασκόντων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.

Συζητούν: Σοφία Παπαδημητρίου & Γκέλυ Μανούσου

Διάρκεια: 6.37

ΒΙΝΤΕΟ 3. Επικοινωνία Καθηγητή-Συμβούλου και Φοιτητών

Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με το ρόλο της επικοινωνίας Καθηγητή-Συμβούλου και φοιτητών ως παράγοντα επιτυχίας για τη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης θα ενημερωθείτε για τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και το βαθμό βαρύτητας που έχουν σε αυτήν την επικοινωνία.

Συζητούν: Γκέλυ Μανούσου & Σοφία Παπαδημητρίου

Διάρκεια: 6.52