Επεξεργαστής κειμένου MS Word

Στη σύντομη αυτή παρουσίαση θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές και βίντεο για να χρησιμοποιείτε έξυπνα και σωστά τον επεξεργαστή κειμένου MS Word.