Συμπληρωματικά Βίντεο για Ακαδημαϊκή Γραφή

EdgeHillUniversity MedDev (2013, Jun 20) Introduction to Academic Writing (βίντεο στα αγγλικά)

Academic English UK (2017, Aug 6) Academic Style (Academic Writing) (βίντεο στα αγγλικά)

Walter Lowe (2014, Apr 7). Basic Academic Writing (βίντεο στα αγγλικά)

Λιοναράκης Α., Καθηγητής ΕΑΠ. (17/12/2016) H σύνδεση της ορθής σκέψης και των συλλογισμών με τον σημερινό επιστημονικό λόγο. Εισήγηση στο πλαίσιο της Ημερίδας «Πώς κρίνω επιστημονικό κείμενο - κριτήρια και προϋποθέσεις ορθής σύνταξης και κρίσης επιστημονικού κειμένου»

Μαγνητοσκόπηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τίτλο «Clarivate Analytics Web of Science, EndNote Online & InCites Journal Highly Cited Data» Αθήνα Γραβιάς Βιβλιοθήκη Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Louis Hoffman, PhD (2013, Jul 11) Critical Thinking and Scholarly Writing (βίντεο στα αγγλικά)