Συμπληρωματικά Βίντεο

Uwgonline (2014, Apr 1). Study Skills & Effective Note taking for Online Students (βίντεο στα αγγλικά)

BBC Learning English (2017,Oct 25) Study Skills – Listening and making notes (βίντεο στα αγγλικά)

 

LongBeachCityCollege (2011, Feb 23). LBCC - Organizing Your Study Time - Part 2 (βίντεο στα αγγλικά)

 

LongBeachCityCollege (2011. Feb 7) LBCC - Habits of Successful College Students (βίντεο στα αγγλικά)

 

University of Oxford (2014, Feb 14) A Short Guide to Managing Your Time (βίντεο στα αγγλικά)