Συμπληρωματικά Βίντεο για Ψυχολογική Υποστήριξη

SDSU Continuing & Distance Education (2015, Jul 20). Checking Your Vitals: Stress Management for Distance Learners (βίντεο στα αγγλικά)

TEDx Talks (2017, Dec 20). Heidi Ashton. Motivation, self-regulation and learning how to learn. TEDxYouth@LBIS (βίντεο στα αγγλικά)

TEDx Talks (2013, Dec 5). Scott Geller. The psychology of self-motivation. TEDxVirginiaTech (βίντεο στα αγγλικά)

Neuro Transmissions (2017,Apr 2) Psychology of Anxiety (βίντεο στα αγγλικά)

TEDx Talks (2011, Dec 7) Dr. Stuart Shanker. Self Regulation and Learning. TEDxYMCAAcademy (βίντεο στα αγγλικά)