Συμπληρωματικά Βίντεο για Κοινότητα & Συνεργατική Μάθηση

SDSU Continuing & Distance Education (Jul 20, 2015) Mastering Online Group Work: Tips for Distance Learners (βίντεο στα αγγλικά)

Mastering Online Group Work: Tips for Distance Learners