Η ομάδα του eLearn

Η ομάδα του eLearn

Θεοφάνης Ορφανουδάκης

Αν. Καθηγητής ΣΘΕΤ

Ο Θεοφάνης Ορφανουδάκης είναι Αν. Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) με γνωστικό αντικείμενο την «Τεχνολογία και Συστήματα Υλικού και Επικοινωνιών», Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων & Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (E.E.Y.E.M.) του Ε.Α.Π.

Περισσότερα


Ηλίας Σταυρόπουλος

Υπεύθυνος Συντονισμού, Υπεύθυνος Τομέα Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών (ΤΟΜΕΜ)

Ο Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος είναι πτυχιούχος Μαθηματικών και διδάκτορας του Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ από τον Μάρτιο του 2015 και από τον Φεβρουάριο του 2018 είναι Υπεύθυνος του Τομέα Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών και Υπεύθυνος Συντονισμού του Εργαστηρίου.

Περισσότερα


Χριστόφορος Καραχρήστος

Υπεύθυνος Τομέα Δημιουργίας & Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (ΤΟΔΗΜ)

Ο Χριστόφορος Καραχρήστος είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι επίσης κάτοχος του MSc του συγκεκριμένου τμήματος με τίτλο «Ψηφιακές επικοινωνίες και Δίκτυα» καθώς και του MSc με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση».

Περισσότερα


Παναγιώτης Φραγκούλης

Τομέας Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης (ΤΟΔΙΤ)

Ο Παναγιώτης Φραγκούλης είναι απόφοιτος του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Παράρτημα Ναυπάκτου – ΤΕΙ Μεσολογγίου. Έχει εργαστεί στο ΕΑΠ στο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων προσφέροντας Τεχνική Υποστήριξη Προσωπικού και Εγκαταστάσεων την χρονική περίοδο (2004 – 2010) και από το (2011 – 2017) εργάζεται ως τεχνικό προσωπικό στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) με κύρια ασχολία την τεχνική υποστήριξη συστημάτων και του προσωπικού.