Περιεχόμενο μαθήματος
Σε αυτό το χώρο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και χρήσιμο υλικό που θα σας βοηθήσουν στην έναρξη των σπουδών σας με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως μάθησης αλλά και σε μελλοντικά στάδια της φοίτησής σας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το περιεχόμενο είναι οργανωμένο σε επτά ενότητες και μπορείτε να βρείτε πλούσιο πολυμεσικό υλικό (κείμενα, παρουσιάσεις, βίντεο, βάσεις δεδομένων) για τις βασικές έννοιες και εργαλεία που θα χρειαστείτε.

Το μάθημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης της Έρευνας (ΠΕΝΕΡ) "Σύστημα ακαδημαϊκής υποστήριξης φοιτητών τριτοβάθμιας ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης" του ΕΑΠ και χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ/ΕΑΠ.


Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο ΕΑΠ. 

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας: Αθανασία Αγγέλη, Άννα Αποστολίδου, Βασίλειος Βερύκιος, Βασιλική Ιωακειμίδου, Έφη Λιγούτσικου, Ευαγγελία Μανούσου, Μαρία Νιάρη, Σοφία Παπαδημητρίου, Σπυρίδων Σιάκας, Μαριάννα Σταμάτη, Ηλίας Σταυρόπουλος, Κυριακή Σφακιωτάκη, Γεωργία Τζήλου, Αντωνία-Μαρία Χαρτοφύλακα.

To Έργο P.R.E.S.S. (Provision of Refugee Education and Support Scheme, Πρωτοβουλία Παροχής Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στους Πρόσφυγες) αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές και ενταξιακές ανάγκες των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα, προσωρινά ή με πρόθεση μετεγκατάστασης. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών Δράσεων του Έργου τροφοδοτήθηκε από την εθνογραφική διεπιστημονική έρευνα ανίχνευσης γλωσσικών, επικοινωνιακών και εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών των προσφύγων (ενήλικες, έφηβοι και παιδιά) που διενεργήθηκε από ερευνητές/ερευνήτριες και συνεργάτες/συνεργάτιδες του έργου και τροφοδότησε τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών Δράσεων με εστίαση στη γλωσσική εκπαίδευση, την ένταξη στην τυπική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), την πληροφόρηση ατόμων με προσφυγικό υπόβαθρο καθώς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Το Έργο P.R.E.S.S. είχε διάρκεια από τον Ιούνιο του 2016 έως και τον Δεκέμβριο του 2017 και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Απασχόλησε 75 συνεργάτες και συνεργάτιδες για 24 (εκπαιδευτικές) Δράσεις. Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου είναι ο καθ. Γιώργος Ανδρουλάκης και Συντονίστριες Έργου/Κύριες Ερευνήτριες οι Άννα Αποστολίδου, Ήβη Δασκαλάκη και Σοφία Τσιώλη.

Το παρόν ανοικτό διαδικτυακό μάθημα φιλοξενεί υλικό ελεύθερης πρόσβασης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 8 - Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης, «Όψεις του προσφυγικού φαινομένου».