Ανοικτά Μαθήματα

Card image cap

Tι είναι και πως λειτουργεί το ΕΑΠ - Χρήσιμες συμβουλές

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής

Card image cap

Έργο PRESS - Όψεις του Προσφυγικού Φαινομένου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Ανδρουλάκης, Καθηγητής

Card image cap

Scratch Coding - Προγραμματίζω, Δημιουργώ, Μαθαίνω με τη Scratch

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Βερύκιος, Καθηγητής


Μαθήματα με Σύνδεση

Card image cap

Φυσικές, βιολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα 2023

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής

Card image cap

Φυσικές, βιολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα 2022

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής

Card image cap

Φυσικές, βιολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα 2021

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής


Card image cap

Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα 2020

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής

Card image cap

Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα 2019

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής

Card image cap

Yπολογιστική Μηχανική & Επιστήμη 2018

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής


Card image cap

Ολοκληρωμένη Μέθοδος Διδασκαλίας (Γ' κύκλος)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξιος Κόκκος, Καθηγητής

Card image cap

Ολοκληρωμένη Μέθοδος Διδασκαλίας (Β' κύκλος)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξιος Κόκκος, Καθηγητής

Card image cap

Ολοκληρωμένη Μέθοδος Διδασκαλίας (Α' κύκλος)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξιος Κόκκος, Καθηγητής