Ανοικτά Μαθήματα

Card image cap

Tι είναι και πως λειτουργεί το ΕΑΠ - Χρήσιμες συμβουλές

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής

Card image cap

Έργο PRESS - Όψεις του Προσφυγικού Φαινομένου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Ανδρουλάκης, Καθηγητής

Card image cap

Scrathcoding - Προγραμματίζω, Δημιουργώ, Μαθαίνω με τη Scratch

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Βερύκιος, Καθηγητής


Θερινά Σχολεία

Card image cap

Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα 2020

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής

Card image cap

Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα 2019

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής

Card image cap

Yπολογιστική Μηχανική & Επιστήμη 2018

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής


Σύντομα Προγράμματα Σπουδών

Card image cap

Ολοκληρωμένη Μέθοδος Διδασκαλίας (Γ' κύκλος)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξιος Κόκκος, Καθηγητής

Card image cap

Ολοκληρωμένη Μέθοδος Διδασκαλίας (Β' κύκλος)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξιος Κόκκος, Καθηγητής

Card image cap

Ολοκληρωμένη Μέθοδος Διδασκαλίας (Α' κύκλος)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξιος Κόκκος, Καθηγητής